Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Chodzieży powstała 1 lipca 2005 r. w drodze likwidacji Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej działającej w formie Zakładu Budżetowego.
Powołanie jednoosobowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.” nastąpiło w wyniku przyjęcia uchwały nr XXVI/267/2005 Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 6 czerwca 2005 r.

 

 

 

SCHEMAT

 

 

  

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz